Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Отворено писмо PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 23 Януари 2018 04:57

Уважаеми съмишленици, Гражданска инициатива "Справедливост" ще вземе участие в днешното обсъждане на Истанбулската  конвенция в НС заедно с организации и партньори подписали отвореното писмо.

 


 

До Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ВИЦЕПРЕМИЕР ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

КРАСИМИР КАРАЧАКАНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА:

КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

КОМИСИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МАЯ МАНОЛОВА, ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:
БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

МЕДИИТЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Обръщаме се към Вас във връзка с решението на Министерство на външните работи и Правосъдното министерство да узаконят т.нар. социален пол (1) чрез предстоящото в Народното събрание гласуване на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, известна също като Истанбулска конвенция.

В чл. 3 т.в се казва:“пол (2)означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;”

Дефиницията „социален пол“ въвежда несигурност в отношенията между жените и мъжете и се отклонява от определението, дадено в "Договорите за Европейския съюз (ЕС)" относно "равенството между половете", което се отнася до равенството между мъжете и жените (член 2 от ДЕС, член 8 от ДФЕС).

Евентуалното приемане на Конвенцията ще доведе до грубо потъпкване правата на родителите и семейството, като въведе определение за пол и полова идентичност, независими от биологичния пол на лицето.

 

С други думи, родителите ще могат да бъдат обвинени в насилие срещу тяхното момиче, ако тя е пожелала да я третират като момче и те откажат.

Истанбулската конвенция ще лиши родителите от тяхното право да образоват децата си в съответствие с техните морални убеждения. (чл. 14 ал.1) Тя нарушава задължението на терапевти, специалисти и свещенослужители за запазване конфиденциалността на споделеното. (гл. 4 чл. 28)

Ако обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието срещу жените остава само като формален ангажимент. Това в дългосрочен план не само, че не помага на жените, но се обръща срещу тях и ги превръща в жертви на насилие и несправедливост.

Едно от сериозните негативни последствия от редефинирането на пола се явява в лицето на мъже, които считат себе си за жени, които все по-често се появяват сред женските спортисти и доминират при вдигането на тежести, бягането, борбата, колоезденето, американския футбол, баскетбола, смесените бойни изкуства и др.(3)

Училища ще подлежат на санкции, ако не позволяват на момчетата, които се идентифицират с женския пол, да използват тоалетните и баните на момичета и обратно.

Мъже, считащи себе си за жени им е даден достъп до женски тоалетни, съблекални и защитени жилища за жени, което е довело до редица случаи на насилие и злоупотреби (4).

Конвенцията има за цел да премахне всяка "традиция, основаваща се на стереотипни роли на половете". Двойственият възглед за човечеството (мъжко-женско), в т.ч. и брака може да бъде окачествен като "традиция, основана на стереотипни роли на половете" в учебни програми. (гл.3 чл. 12 ал.1)

Истанбулската конвенция призовава за създаването на мащабен механизъм за наблюдение (GREVIO), който би могъл да подкопае националната компетентност и да подкопае изключителната позиция на Съда на ЕС за преразглеждане на законосъобразността на актовете на ЕС. (гл. 9, чл. 66-68)

Днес насилието срещу жени и домашното насилие представляват престъпление във всички държави-членки на Европейския съюз. Единадесет от страните членки на ЕС и 19 от страните-членки на Съвета на Европа не са я ратифицирали (5). Много от тях изразяват опасения, свързани с потенциалното бъдещо правно тълкувание на текстовете, включени в нея. България все още може и трябва да се откаже от ратификацията и, както направи Република Хърватска, въпреки че я бяха подписали по-рано.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предвид изложените по-горе проблематични аспекти апелираме към Вас да:

 

1. Да отхвърлите ратификацията на Истанбулската конвенция у нас.

2. За Вашето официално становище по повод повдигнатите в настоящето писмо аргументи.

3. Да се организира и проведе широк обществен дебат по темата с адекватно медийно покритие и да се запознае българската общественост, с произтичащите от редефинирането на пола последствия в страните, които вече са го направили.

4. Да предприемете нужните мерки за засилване на сега действащото законодателство у нас за превенция и защита на жените от насилие и срещу домашно насилие.


Като родители и граждани, представляващи различни неправителствени организации, застъпвайки се за защита на достойнството и правата на жените, децата и родителите се обявяваме срещу ратифицирането на Истанбулската конвенция и настояваме да се съобразите с нашите искания.

В противен случай ще призовем всеки загрижен за развитието, образованието и бъдещето на родината гражданин да оттегли подкрепата си към Вас като управляващи на предстоящите местни избори и да предприеме активни граждански действия, чрез масови протести, писма и петиции.

С уважение,

1. Гражданско сдружение “Асоциация общество и ценности”

2. Гражданска инициатива „Справедливост"

3. Фоднация “Възможности за всеки”

4. Гражданско сдружение “Слово”

5. Движение Възраждане

6. Гражданско сдружение “ХАРТА”

7. Гражданска инициатива на родителите – Варна

8. Гражданска инициатива на родителите – Пазарджик

9. Граждански форум за защита на детето и семейството

10. Гражданска инициатива за семейството

11. Гражданско сдружение “Асоциация за домашно образование”

12. Фондация “Бащинство”

13. Разширен комитет за защита на индивида и семейството (CEDIF)

14. Българска Християнска Медицинска Асоциация

15. Форум за съвременно образование, София

16. ГИ “Граждани в действие”

17. Фондация „Мост на любов“, Стара Загора

18. Фондация „Мисия Възстановяване"

19. Сдружение „Нови хан – Европейско селище"

20. Фондация “Освободи”

21. СК “Мишън”

22. Сдружение “Рома Дестини”

23. Фондация “Път към Човека”

24. Фондация Покров Богородичен

25. Кауза “Събуди се!”

26. Сдружение “Избор за живот”

27. Сдружение “Граждански блок”

28. Дискусионен клуб „Свободна България”

29. Фондация „Светлина на Балканите"

30. Сдружение “За промяна”

31. Сдружение "Активни българи в гражданска държава"

32. Сдружение "Барсъ"

33. Фондация "Защита правата на децата"

34. Конфедерация за защита правата на децата

35. Фондация "Светлина за живот"

36. Фондация "Корнърстоун"

37. Фондация "Сарра"

38. Сдружение "Логос Глобал Вижън - България"

39. Фондация "Пълноценен живот"

40. Фондация "Обществен фонд за Пазарджик"

41. Фондация за социални услуги "Жулиевия дом"

42. Сдружение "Гражданска платформа за устойчива социална промяна"

43. Фондация "Кузманов"

и над 7000 граждани, подписали петицията срещу ратифициране на Истанбулската конвенция на: http://civilactionbg.com/?p=222

(1) http://parliament.bg/pub/PK/278688754-06-723.pdf

http://legalworld.bg/print.php?storyid=67003

България е на прага на ратифицирането на Истанбулската конвенция

(2) В Член 3 – Определения, точка „в“ и навсякъде другаде в българския превод се говори за „пол“, докато всъщност в текстовете на английски и френски езици става въпрос за понятието „социален пол“ (gender/genre)

В чл. 4 Основни права, равнопоставеност и недискриминиране, точка 3, в

българския текст отново се говори за „пол“, но всъщност, видно от текстовете на

английски и френски езици, става въпрос за „биологичен пол“.

(3) http://www.sva.bg/104510741088108610871072/8486058

Какви са последствията от редефинирането на пола в спорта и как бивши мъже печелят състезанията за жени?

(4) Транссексуален мъж напада жени в защитени жилища за жени

http://www.sva.bg/104510741088108610871072/9270809

Какво се случва в женските съблекални с редефинирането на пола?

http://www.sva.bg/104510741088108610871072/6841796

(5) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=YG5WZCnB

Справка за страните членки на Съвета на Европа (в т.ч. и ЕС) по повод ратификацията на Конвенцията от Истанбул.

Жените са изложени на опасност от мъже, представящи себе си за жени http://torontosun.com/2014/02/15/a-sex-predators-sick-deception/wcm/127b4003-d06d-489d-9679-861651dd3160

Жените са поставени в неравностойно положение от биологични мъже спортисти:

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurel_Hubbard

https://en.wikipedia.org/wiki/Fallon_Fox

http://www.cagepotato.com/after-being-tkod-by-fallon-fox-tamikka-brents-says-transgender-fighters-in-mma-just-isnt-fair/

Следват разпоредби от Конвенцията, чието приложение би могло да доведе до грубо потъпкване правата на жените, родителите и децата; редефиниране на брачната институция; погазване правото на конфиденциалност на споделеното /в т.ч. изповедта/; националните политики по отношение на тези въпроси, както и за вътрешния ред, сигурност и политиките за бежанците:

Чл. 14 ал.1 “Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.”

Гл. 1 ч. 4 ал. 3   Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.

Гл. 3 чл. 12 ал. 1  Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Гл. 3, чл. 12 ал.2  Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за предотвратяване на всички обхванати от настоящата Конвенция форми на насилие от страна на физически или юридически лица.

Гл. 4 чл. 28  – Съобщаване от специалисти Страните предприемат необходимите мерки, така че правилата за поверителност, наложени от вътрешното законодателство за някои специалисти, да не представляват пречка пред възможността при съответни условия те да съобщават на компетентните организации или органи, ако имат разумни основания да смятат, че е извършен акт на насилие, обхванат от настоящата Конвенция, и че могат да се очакват още сериозни актове на насилие.

Гл. 7 чл. 60 ал 2 Страните осигуряват тълкуване, отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.

Механизъм за мониторинг

Гл. 9 Член 66 Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

ал.1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.

Гл. 9 чл.68 ал. 1 Страните представят пред Генералния секретар на Съвета на Европа доклад за законодателни и други мерки, въвеждащи в сила разпоредбите на настоящата Конвенция, съставен на основата на изготвен от GREVIO въпросник, който да бъде разгледан от GREVIO.

Гл. 9, чл. 68 ал.4 GREVIO определя подходящите средства за провеждане на тази процедура по мониторинг. Тя може по-специално да приеме въпросник за всеки кръг на оценяване, който да служи като основа за процедурата на оценка на изпълнението от страните. Този въпросник се изпраща до всички страни. Страните отговарят на въпросника, както и на всяко друго искане за информация от GREVIO.

 

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 23 Януари 2018 05:07
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ