Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Позиция на СПРАВЕДЛИВОСТ по отношение масовата незаконност на таксите в страната

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТПрез последните две години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в съда различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число такса „смет”, такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на инвестиционни проекти, такси за административни услуги и технически такси), таксите за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.


Тази наша кампания срещу незаконните такси и други финансови задължения за гражданите и бизнеса започва да дава положителни резултати. През м.юли 2011 г. съдът отмени такса „смет” в София. Тази такса е атакувана и във Варна, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Русе и др. български общини, като на повечето места са оспорени и всички останали местни такси, въведени със съответните местни наредби.
Убедени сме, че крайният успех на тази инициатива изисква нейното популяризиране и засилване на обществения натиск върху администрацията. Считаме, че само по този начин – с ефикасни правни средства, съчетани с обществен натиск от страна на гражданите и бизнеса – е възможна коренна промяна на модела, по който различните администрации (централна и местни) работят, ценообразуват и се отчитат пред тези, които плащат.

AddThis Social Bookmark Button

Заседание по делото срещу таксите за лични документи PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 27 Февруари 2012 12:19

logo spravedlivost bigНа 28.02.2012 г. (вторник) от 14.00 часа във Върховен Административен Съд (ВАС) ще се проведе заседание по жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу Тарифата за таксите, събирани от МВР, и конкретно таксите за издаването на лични документи (дело № 1162/2012 г. - ІІ отделение).

Първоначално ВАС отхвърли жалбата, като впоследствие петчленен състав на ВАС отмени това решение. Задължителните указания на петчленния състав са свързани с установяване наличието на финансово-икономическа обосновка на таксите за издаване на лични документи, изготвена от МВР, каквато не беше представена при първоначалното разглеждане на делото. Липсата на такава обосновка е основният аргумент на СПРАВЕДЛИВОСТ за оспорване на Тарифата.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Понеделник, 27 Февруари 2012 12:25
 
СПРАВЕДЛИВОСТ стартира съвместни действия с местни организации на гражданите в Ямбол PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 25 Февруари 2012 11:35

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 23.02.2012 г. Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ проведе пресконференция по повод предстоящото дело срещу незаконните такси на Община Ямбол (08.03.2012, 10:00 Административен съд Ямбол) и стартирането на съвместни действия с граждански организации от района. Именно началото на взаимоотношения между Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и местните граждански движения е най-големият успех на мероприятието.

Съпредседателят на СПРАВЕДЛИВОСТ адв. Иван Груйкин изложи мотивите за атакуването на незаконните такси на община Ямбол – липсата на разходооправданост на таксите, тяхното неясно произволно определяне в размер в пъти надвишаващ реалните разходи за услугата. Най-голямо внимание беше обърнато на Такса смет, която се определя на база данъчната оценка на имотите в разрез със Законът за местните данъци и такси, където ясно е посочено, че таксата би трябвало да се определя на база изхвърления боклук. Иван Груйкин изрази мнение, че последното повишаване на Такса смет - Ямбол от 29.12.2011 е отново съпроводено от закононарушение, а именно липсата на изискваното от Закона обявяване и обществено обсъждане на Проекта за изменение на наредбата за таксите. Иван Груйкин отправи призив към гражданите на Община Ямбол да се включат към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ. (за подробности виж тук).

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 25 Февруари 2012 11:47
Прочети повече...
 
Тръгна делото за отмяна на общинската наредба за определяне на такса смет в Русе PDF Print Write e-mail
Дейност
Събота, 25 Февруари 2012 10:43

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

В-к Бряг, Русе

Делото по жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ за отмяна на общинската наредба за определяне на такса смет тръгна вчера в Административния съд в Русе. Според сдружението, тази наредба била незаконна, приета при нарушена процедура и без нужните разчети. Атакуването на наредбата е част от националната кампания за оспорването на незаконни местни, а и централни такси, с които са обложени българските граждани, каза вчера по време на пресконференция председателят на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ Иван Груйкин. От сдружението водят такива дела в още 7-8 града на страната.

Наредбата в Русе е приета в нарушение, тъй като таксите са определени в нарушение на материалния закон, заяви вчера Иван Груйкин. Те били приети без задължителния принцип на разходооправданост и икономическа обоснованост, каквото е изискването в Закона за местните данъци и такси. Не било направено и предварително публично разгласяване на проекта за наредба и мотивите към нея. По закон проектът би следвало да се качи на сайта на общинския съвет в Русе още през 2003 година, около месец преди да бъде приета наредбата, но това не било направено. На следващото съдебно заседание, което ще се проведе на 29 февруари, по искане на сдружението Общинският съвет ще трябва да представи доказателства, че преди приемането на наредбата тя е била публично достъпна, допълни Груйкин.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 25 Февруари 2012 11:35
Прочети повече...
 
Пресконференция на Справедливост в Ямбол, 23.02.2012 PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 22 Февруари 2012 19:05

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 23.02.2012 (четвъртък) от 16:00 в х-л Диана Палас гр. Ямбол ще се проведе пресконференция, по повод жалбата срещу незаконните такси на Община Ямбол на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. На пресконференцията ще присъства адв. Иван Груйкин, съпредседател на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и представители на граждански организации, които се присъединяват към нашата жалба.

Казусът с незаконността на местните данъци в Ямбол придоби изключителна актуалност в последните седмици, понеже по предложение на кмета Георги Славов, новият общински съвет, в последния работен ден на 2011, повиши местните данъци и такси като такса битови отпадъци (с 50%) и др. Бяха повишени и данъчните оценки на имотите, въпреки че от 2008-а до сега цените на имотите в града са спаднали.

Каним всеки симпатизант и всеки, който желае да се присъедини към нашата жалба, на събитието.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 22 Февруари 2012 19:17
 
Съдът в България не е безпристрастен арбитър PDF Print Write e-mail
Общество
Неделя, 19 Февруари 2012 20:43

Адв. Иван Груйкин, съпредседател на Гражданска инициатива Справедливост. Снимка: temanews.com"Манталитетът не може да е основание за съзнателен отказ от законност. Ако приемем този аргумент, приемаме всичко – че в България не може да има върховенство на закона, не може да има правосъдие, че ние сме някакъв обречен остров на безнадеждност, мързел и глупост. Няма как да го приема. Ако се съгласим, всичко останало губи смисъл." Иван Груйкин, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Ясен Люцканов, temanews.com

Господин Груйкин, защо Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва в съда някои държавни и местни такси?
- Поради категоричния ни извод, че тези такси са незаконни. Определени са произволно, без да е спазено изискването на закона таксата да съответства на разходите за услугата, която администрацията предоставя. С други думи – държавата и местните власти си присвояват нашите пари незаконно и без да ни дават сметка за това, което ни задължават да им плащаме като такси.

Налогът, който оспорвате, засягащ най-много хора, е такса “смет”. На кои закони противоречи начинът на определянето й?
- Изчисляването на такса „смет” на базата на данъчната оценка на имота противоречи на чл. 7 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), който изисква всяка местна такса да съответства на материално-техническите и административните разходи за съответната услуга. И след това – този начин на определяне на таксата е в противоречие и с чл. 67 от същия закон, който въвежда като основен критерий при определянето на таксата за битови отпадъци тяхното количество. Този текст позволява, когато определянето на таксата на основата на количеството отпадъци е невъзможно, базата за определяне на таксата да бъде друга. Общината обаче (както столичната, така и всички останали, чиито местни наредби за таксите сме атакували) изобщо не е аргументирала извод, че е невъзможно тази такса да се определя според количеството отпадъци. Дори да имаше такава аргументация, споменатият чл. 7 от ЗМДТ изисква тази друга възможна основа да има връзка с действителните разходи на общината за дейностите по отпадъците. Данъчната оценка на имота, върху която се изчислява таксата както в София, така и в почти всички останали български общини, има толкова връзка с разходите за отпадъците от този имот, колкото и броят слънчеви дни в годината или цветът на очите на живеещите в имота...

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 19 Февруари 2012 21:19
Прочети повече...
 
Отложиха делото за незаконните такси на Община Русе PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 17 Февруари 2012 22:54

Галина Тодорова, dariknews.bg Русе

Копие на вестникарска статия от 2003 година приложи в съда защитата на Общинския съвет по делото за местните такси, което се гледа в Русенския административен съд. Процесът започна след подадена жалба от сдружението Гражданска инициатива Справедливост.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 17 Февруари 2012 23:27
Прочети повече...
 
Заседание по жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу таксите в Русе PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 13 Февруари 2012 13:10

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 15.02 от 10:00 в 7-ма зала на Административен съд град Русе, ул. Александровска 57, ет. 2, ще се проведе заседание по жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу "Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе". Съдията при образуването на делото е Ина Райчева.

Този нормативен акт на местната администрация страда от същите пороци, от които страдат всички общини в България. Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.

Физически и юридически лица, които желаят да се присъединят към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ в гр. Русе могат да го направят, като изтеглят сътоветните формуляри, полънят ги и ги внесат в деловодството на Административен съд гр. Русе.

формуляр за физически лица

формуляр за юридически лица

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Понеделник, 13 Февруари 2012 13:32
 
Формуляри за присъединяване към жалбата срещу незаконните такси на Община Ямбол (актуализирани) PDF Print Write e-mail
Документи
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 01 Февруари 2012 11:04

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТСлед като Върховния Администативен Съд върна делото по жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Административен съд - Ямбол насрочи заседание на 08 март 2012.

Всеки (физически или юридически лица), който желае да се присъедини към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ, може да свали формуляр, приложен по-долу, да го попълни и да го внесе в Административен Съд - Ямбол.

Казусът с незаконността на местните данъци в Ямбол придоби изключителна актуалност в последните дни, понеже по предложение на кмета Георги Славов, новият общински съвет, доминиран от ГЕРБ, в последния работен ден на 2011, послушно повиши местните данъци и такси като такса битови отпадъци (с 50%) и др. Бяха повишени и данъчните оценки на имотите, въпреки че от 2008-а до сега цените на имотите в града са спаднали.

Скандално е, че кметът и неговото обкръжение, въпреки незаконността на местните такси в града, въпреки тежката икономическа криза и свързаните с нея свити доходи, безработица и бедност, решиха да увеличат данъците на фирмите и населението. С оглед многобройните скандали с корупционен привкус, в които участва кметът на Ямбол Георги Славов и свързаните с тях разхищения на обществени средства в посока приближени фирми, има доста основания съмнението, че Славов е решил да облагодетелства близки нему за сметка изтънелия джоб на граждани и фирми от Ямбол.

Тези, които желаят да се присъединят към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконните общински такси и данъци в Ямбол, могат да свалят формулярите от долните линкове, да ги попълнят и да ги внесат в деловодството на Административен Съд-Ямбол.

за повече информация можете да пишете на ipanchev78 AT gmail.com

формуляр за физически лица

формуляр за юридически лица

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 01 Февруари 2012 11:54
 
ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ТАКСА СМЕТ ЯМБОЛ PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 18 Януари 2012 15:31

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховният административен съд(ВАС) отмени решението на Административен съд - Ямбол за прекратяване разглеждането на жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконната такса битови отпадъци на общината. Делото се връща отново в Ямбол и ще се гледа по същество.

На 15 ноември 2011 ямболските съдии постановиха, че жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ е неоснователна понеже липсва правен интерес. Т.е. според магистратите само физически и юридически лица, които плащат налога на общината имат право да го оспорват. ВАС опровергава това тълкувание като заявява: "... ако и сдружението да е със седалище в гр. София, то няма характер на регионална структура, а развива дейност в национален мащаб. Правният му интерес от съдебното оспорване на наредбата като подзаконов нормативен акт, издаден от Ямболския общински съвет, произтича от предмета на дейност и целите, за което е създадено." Правният интерес на СПРАВЕДЛИВОСТ произтича от предмета на дейност на сдружението, една гражданска инициатива, която цели утвърждаване принципите на правовата държава на всички нива и върховенството на закона в българското общество, както и гражданския контрол върху дейността на администрацията. Като средство за постигане на тези цели СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва нормативни, общи и индивидуални административни актове, актовете на областните управители, на кметовете на общини и на кметските наместници, на общинските съвети и на други органи на местното самоуправление и местната администрация.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 18 Януари 2012 16:02
Прочети повече...
 
Отговор по проблема с Такса Смет на Омбудсмана на РБ до Л. Георгиев - председател на СПРАВЕДЛИВОСТ за Благоевград PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 14 Януари 2012 17:12

Страница 1 от Отговора по проблема с Такса Битови отпадъци на Омбудсмана на Република България до Любен Георгиев председател на СПРАВЕДЛИВОСТ в Благоевград

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 14 Януари 2012 17:29
Прочети повече...
 
ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ 4-ПРОЦЕНТОВАТА ТАКСА ПО ДЕЛА С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 10 Януари 2012 11:15

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТС решение от девети януари т.г. по дело № 14062/2011 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е уважил жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу предишно решение на съда по повод оспорването на четирипроцентовата съдебна такса по дела с материален интерес.

Съдът връща делото за ново разглеждане с указания относно преценката на законността на процедурата по приемането на оспорената от СПРАВЕДЛИВОСТ тарифа.

Припомняме, че отмененото решение на ВАС и още няколко негови решения по жалби на организацията станаха причина за едно остро отворено писмо на СПРАВЕДЛИВОСТ до председателя на съда. В него се протестира срещу превръщането на ВАС в послушен придатък на изпълнителната власт след поредицата съдебни решения, представляващи компромис със закона и съдийската клетва. (Виж писмото тук.)

Гражданска инициатива „Справедливост счита приетата от Министерския съвет на 5 януари Наредба за начина на определяне на таксите като признане за неадекватния и незаконен подход при определянето на различните видове такси до настоящия момент. Принципът за разходоориентираност и икономическа обоснованост на таксите е задължителен за прилагане по силата на действащите разпоредби на чл.2, ал.2 от Закона за държавните такси (от 2002 г.) и чл.7 от Закона за местните данъци и такси (от 2003 г.).

СПРАВЕДЛИВОСТ ще продължи своята национална кампания за оспорване на незаконните държавни и местни такси, независимо от гузните опити на изпълнителната власт за търсене на алиби и избягване на отговорността за досегашното произволно и незаконно определяне на таксите, сериозно увреждащи интересите на гражданите и бизнеса.

Линк към пълния текст от решението на петчления състав на ВАС тук.

Линк към отвореното писмо на СПРАВЕДЛИВОСТ до председателя на ВАС по отношение скандалните решения на съда по жалбите на СПРАВЕДЛИВОСТ тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 14 Януари 2012 16:28
 


Страница 2 от 4

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало КАМПАНИЯ ТАКСА!