Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Позиция на СПРАВЕДЛИВОСТ по отношение масовата незаконност на таксите в страната

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТПрез последните две години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в съда различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число такса „смет”, такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на инвестиционни проекти, такси за административни услуги и технически такси), таксите за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.


Тази наша кампания срещу незаконните такси и други финансови задължения за гражданите и бизнеса започва да дава положителни резултати. През м.юли 2011 г. съдът отмени такса „смет” в София. Тази такса е атакувана и във Варна, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Русе и др. български общини, като на повечето места са оспорени и всички останали местни такси, въведени със съответните местни наредби.
Убедени сме, че крайният успех на тази инициатива изисква нейното популяризиране и засилване на обществения натиск върху администрацията. Считаме, че само по този начин – с ефикасни правни средства, съчетани с обществен натиск от страна на гражданите и бизнеса – е възможна коренна промяна на модела, по който различните администрации (централна и местни) работят, ценообразуват и се отчитат пред тези, които плащат.

AddThis Social Bookmark Button

ГРАЖДАНИТЕ СРЕЩУ ВЛАСТТА – ОПИТ ЗА РАВНОСМЕТКА PDF Print Write e-mail
Общество
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 06 Януари 2012 16:07

Адв. Иван Груйкин, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТИван Груйкин,

Гражданска инициатива „Справедливост”

През последните четири години Гражданска инициатива „Справедливост” оспори в съда някои от най-разпространените и с най-голяма тежест за гражданите държавни и местни такси. Резултатите са нееднозначни, но натрупаният опит и изводи за цялостния механизъм, по който функционират държавата и основните й институции, е изключително ценен.

Идеята ни за кампанията срещу незаконните държавни и местни такси бе провокирана от конкретни текстове в Закона за държавните такси (чл.2, ал.2) и Закона за местните такси (чл.7), въвеждащи принципа на разходооправданост и икономическа обоснованост при определянето им. Според този принцип таксите трябва да съответстват на цената на материално-техническите и административни разходи за съответната услуга, която една или друга администрации извършват. С други думи – таксите не могат да се определят произволно от съответната администрация или държавен орган, а размерът им трябва да се основава на обективни критерии, и да може да се провери, съответно – контролира от тези, коите са задължени да ги плащат. Този принцип изглежда логичен и справедлив, но както се оказа – напълно чужд като разбиране и подход на всички, които упражняват някаква публична власт в България.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 06 Януари 2012 16:22
Прочети повече...
 
СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса Смет във Варна!!! PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 23 Декември 2011 16:28

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТГражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса смет в гр. Варна.

В свое решение от 23.12.2012, магистратите отсъждат, че решението (по предложение на кмета) на Общински съвет (ОбС) Варна за определяне размера на Такса смет от 15-16.12.2010 е незаконосъобразно. "Изготвеното от кмета на общината предложение, придружено от мотиви , не покрива изискванията на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове(ЗНА)", казват съдиите. "Няма изложени никакви мотиви относно промяната в методиката за определяне на Такса битови отпадъци(ТБО) за жилищните имоти на физически и юридически лица , за въведеното изключение за предприятия , притежаващи разрешение за събиране и транспортиране на отпадъци", допълват магистратите.

Освен чл. 28, Съдът намира за нарушен и чл. 26 от ЗНА, тъй като не е изготвен доклад по предложените изменения на Наредбата за ТБО. "Неговото отсъствие означава нарушаване на разпоредбата на чл. 26 от ЗНА , съгласно която изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност", пише още в решението на Съда.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 06 Януари 2012 16:15
Прочети повече...
 
Позиция на СПРАВЕДЛИВОСТ по отношение решението на ВАС за Такса смет - София PDF Print Write e-mail
Декларации
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

КОПИЕ: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

КОПИЕ: СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Поводът за настоящето ни писмо е поредното постановено от състав на ВАС решение по дело, в което сдружението ни участва. Съзнаваме, че самото обръщане на страна по един правен спор към съда, постановил неблагоприятно за нея решение, по принцип е необичайно и неприемливо. Спорът приключи с окончателно решение на ВАС, VІ отделение, по адм. дело № 11242/2011 г., касаещо т.нар. „такса смет” в столицата. Решението е взето с мнозинство на съдията-докладчик и на председателя на състава (и с несъгласие на постановилата особено мнение съдия Атанаска Дишева, дала пример за професионализъм, принципност и независимост). Това решение беше предшествано от решения по: адм. дело № 9247/2007 г. – І „А” отд. (касаещо таксите за регистрация на фирми); адм. дело № 12183/2010 г. – ІІ отделение (оспорване на таксите за издаване на български лични документи) и адм. дело № № 4124/2010 г. – ІІ отд. (за оспорване на четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес).

AddThis Social Bookmark Button
Прочети повече...
 
СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва такса смет в Благоевград PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 23 Ноември 2011 20:47

Пресконференция на СПРАВЕДЛИВОСТ - Благоевград, Снимка: E79 News, е-79.comРозалина Стоилова, Е79 News

Иван Груйкин призова гражданите да бойкотират Такса смет в Благоевград

Определеният промил за такса смет на територията на община Благоевград ще бъде оспорен в съда от Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. Това обяви на пресконференция в Благоевград лидерът на организацията Иван Груйкин, според когото в България има над 100 незаконно определени местни такси.

От Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ ще атакуват местната наредба за определяне на такса смет. Според тях тя е съпътствана с безброй пороци при приемането й. Лидерът на организацията Иван Груйкин твърди, че таксата трябва да се определя от количеството битови отпадъци, но в никакъв случай не и на база данъчна оценка. Най-ефикасната стъпка, която могат да предприемат гражданите, за да изразят гражданската си позиция, е да не плащат таксата, което да помогне на местния парламент да поправи нещата, призова Груйкин. Таксите са незаконни, защото са определени произволно.

Законът за държавните такси нарушава задължителни икономически и социални принципи, които са налице във всяка правова държава, твърдят от организацията. Липсва разходна оправданост и икономическа целесъобразност. Таксата, която е цена на услуга, трябва да съответства точно на материалните разходи за дадената услуга. Всяка една такса трябва да почива на едно предварително ценообразуване и да е направена сметка какви разходи включва едно административно действие. Такова никога не е правено. Администрацията не се чувства длъжна да се отчете, посочи адвокат Груйкин. Сред таксите, които са неоправдани, Груйкин посочи тази за откриване на аптека - от 4000 лв. Тази такса също предстои да бъде атакувана, а гражданската битка с незаконните такси да продължи.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 23 Ноември 2011 21:04
 
Иван Груйкин: Властта трепери да не се събудят гражданите PDF Print Write e-mail
Съдебна система
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 12 Ноември 2011 00:01

Иван Груйкин, председател Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ, снимка: Венета Райновска, в-к Република

В-к Република, Владимир Клисуров

- Адвокат Груйкин, наскоро обявихте, че 100 държавни такси са незаконни!?

- Всъщност около 100 са общо различните такси в България, а ние не сме се натъкнали на законна такава. Нашето подозрение, а за това говорят всичките ни анализи, показва, че всички държавните такси са незаконни. Няма законова основа за тях.

- Какво ги прави „незаконни”?

- Незаконни са, защото са определени произволно. Законът за държавните такси нарушава задължителни икономически и социални принципи, които са налице във всяка правова държава. Липсва разходна оправданост и икономическа целесъобразност. Таксата, която е цена на услуга, трябва да съответства точно на материалните разходи за дадената услуга. Всяка една такса трябва да почива на едно предварително ценообразуване. Трябвада е направена сметка какви разходи включва едно административно действие. Такова никога не е правено. Администрацията не се чувства длъжна да се отчете. Вземете за пример издаването на разрешение за откриване на аптека. Защо искат 4000-5000 лв.? И 50 да са, абсолютно неоправдано е. Вземете тарифите, когато сте си плащали нещо – там никога няма икономически обосновки.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 12 Ноември 2011 22:51
Прочети повече...
 
Бойкот на такса смет в Бургас, призовава СПРАВЕДЛИВОСТ PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 10 Ноември 2011 15:10

Роман Майевски, председател Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ, Бургас

burgasinfo

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ, призова бургазлии да не плащат такса смет. Бойкота на таксата движението мотивира със съдебно дело, което е завело срещу такса смет в Административния съд в Бургас.

Делото е насрочено за 1 декември, съобщи лидерът на бургаската СПРАВЕДЛИВОСТ Роман Майевски. Според него и сподвижниците му, такса смет в Бургас, а и в редица други общини е незаконна, тъй като разделя гражданите по имуществен признак, а това е забранено от Конституцията. "Такса смет се определя на база данъчна оценка. Това означава, че притежателят на по-скъп имот ще плаща по-висока такса, а на по-евтин, по-ниска", обясни Майевски. Това според юристите на СПРАВЕДЛИВОСТ е дискриминация по имуществен признак, забранена от Конституцията.

Освен такса смет, СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва цялата наредба за общинските данъци и такси. Тя определя цените за детска градина, за строителни разрешения и др. "Наредбите са подзаконов акт и като такъв не могат да противоречат на Закона за местните данъци и такси. Законът изисква от общинските съвети при определянето на таксите да посочат икономическа обосновка и действителни разходи за предоставяните услуги. А такива липсват не само в Бургас, но и в София, Ямбол, Варна и други градове, където сме завели такива дела", обясни Роман Майевски.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 11 Ноември 2011 23:52
Прочети повече...
 
Зад данъчния рай в България се крият високи такси PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 06 Ноември 2011 10:17

dariknews

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДанъчният рай в България е прикрит зад високи такси и целта е хората да бъдат зависими от държавната администрация. Това обявиха от Гражданската инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ на дискусия в БТА. Според адвокат Иван Груйкин почти всички такси у нас са незаконни поради принципа на тяхното определяне. По думите му те „не са разходоориентирани".

Според Иван Груйкин, адвокат от Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ, таксите са прикрити данъци, които не са съобразени с разходите у нас. Той коментира, че таксата от 4% за съдебен иск пречи за по-бързата работа на съда: „4-процентната такса е една бариера, един наказателен данък за сезирането на съда. То е въвеждането на един специфичен имуществен ценз за хората, които искат да упражнят едно свое конституционно право. И понеже говорихме и за избори, които наскоро приключиха, и ако се замислим в дълбочина и приемем, че плащането на суми и то като функция на цената на иска при обръщането към съда е нещо приемливо, нека си дадем сметка, че ние трябва да плащаме за едно от основните си права – да искаме правосъдие и да се обръщаме към съда", каза той.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2011 14:41
Прочети повече...
 
Покана за дискусия БТА PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 03 Ноември 2011 17:55

През последните две години Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва различни режими на незаконни такси и други финансови задължения за българските граждани и бизнеса, като: таксите за регистрация на фирми, четирипроцентовата такса за съдебни дела с материален интерес, различните видове местни такси (в това число такса "смет", такси за издаване на строителни разрешения и за заверка на инвестиционни проекти, такси за административни и технически услуги), таксите за издаване на български лични документи и др.

Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Много от таксите (местни и на централни администрации) представляват скрити данъчни задължения, определени в нарушение на закона. Този общ порок на таксите в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.

Тази наша кампания срещу незаконните такси и други финансови задължения за гражданите и бизнеса започва да дава положителни резултати. През м.юли 2011 г. съдът отмени такса "смет" в София. Тази такса е атакувана и във Варна, Бургас, Ямбол, Велико Търново, Русе, Шумен и др. български общини, като на повечето места са оспорени и всички останали местни такси, въведени със съответните местни наредби. Убедени сме, че крайният успех на тази инициатива изисква нейното популяризиране и засилване на обществения натиск върху администрацията. Считаме, че само по този начин - с ефикасни правни средства, съчетани с обществен натиск от страна на гражданите и бизнеса - е възможна коренна промяна на модела, по който различните администрации (централна и местни) работят, ценообразуват и се отчитат пред тези, които плащат.

Ето защо Ви каним на дискусия, която ще се проведе на 04.11.2011г. (петък) в залата на БТА, София, бул."Цариградско шосе", от 11.00 часа, на тема: "Незаконните държавни и местни такси и изборът на гражданите и бизнеса".

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2011 14:43
 
Ямбол: Формуляри за присъединяване към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу такса смет в Ямбол PDF Print Write e-mail
Документи
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 01 Ноември 2011 16:35

В посочените по-долу линкове можете да свалите формуляри, с които всеки засегнат може да се включи в съдебното дело срещу такса смет в Ямбол, което заведе Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. Тези формуляри са съставени, за да може всеки желаещ бързо, лесно и юридически издържано да се присъедини към нашата жалба в морския град. Единият формуляр е за физически, а другият е за юридически лица. Това, което е нужно да направите е да изтеглите жалбите, да ги принтирате, да попълните вашите данни и да ги внесете в Административен съд Ямбол.

 

Молим преди да внесете жалбата да се свържете с г-н Иван Панчев, председател на СПРАВЕДЛИВОСТ в Ямбол. Данните му се намират по-долу.

В менюто горе в секцията КАМПАНИЯ ТАКСА! ще можете да прочетете повече материали, които да дадат ясна представа защо такса смет и общинските такси като цяло не са законосъобразени.

 

За контакти в Ямбол

Иван Панчев

Зам. - председател Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ - Ямбол

Тел: 0878 99 66 54

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

формуляр за физически лица

формуляр за юридически лица

 

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 01 Февруари 2012 11:53
 
Бургас: Формуляри за присъединяване към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу такса смет в Бургас PDF Print Write e-mail
Документи
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 29 Октомври 2011 19:07

В посочените по-долу линкове можете да свалите формуляри, с които всеки засегнат може да се включи в съдебното дело срещу такса смет в Бургас, което заведе Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. Тези формуляри са съставени, за да може всеки желаещ бързо, лесно и юридически издържано да се присъедини към нашата жалба в морския град. Единият формуляр е за физически, а другият е за юридически лица. Това, което е нужно да направите е да изтеглите жалбите, да ги принтирате, да попълните вашите данни и да ги внесете в Административен съд Бургас.

Молим преди да внесете жалбата да се свържете с г-н Роман Майевски, председател на СПРАВЕДЛИВОСТ В Бургас. Данните му се намират по-долу.

В менюто горе в секцията КАМПАНИЯ ТАКСА! ще можете да прочетете повече материали, които да дадат ясна представа защо такса смет и общинските такси като цяло не са законосъобразени.

За контакти в Бургас

Роман Майевски

Председател на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ - Бургас

Тел: 0886 150 128

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


формуляр за физически лица

формуляр за юридически лица

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2011 14:49
 
Заседание по делото за таска смет в София PDF Print Write e-mail
Дейност
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 27 Октомври 2011 09:25

На 27.10.2011 г. (четвъртък) от 14.00 часа във Върховен административен съд ще се проведе заседание по делото за отмяна на такса "смет" в София по жалба на Столичен общински съвет. През юли Административен съд София - град отмени таксата като незаконно определена. Таксата беше отменена по жалба на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ.

Номерът на делото е 11242/2011 г., а заседанието ще се проведе в зала № 2.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 10 Ноември 2011 14:50
 


Страница 3 от 4

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало КАМПАНИЯ ТАКСА!