Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ДЕЙНОСТ
ТАКСА СМЕТ-ВАРНА Е НЕЗАКОННА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 23 Октомври 2012 18:12

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административно дело 777/2011 г. по описа на Административен съд (АС) – гр. Варна, частично изменено с решение на Върховен административен съд по к.а.д.№ 2399/2012 г.

С решението си АС – гр. Варна уважава жалбата срещу чл. 18 и 18а от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Прието e, че е допуснато нарушение както на процесуалните норми при приемането на обжалвания акт, така и e нарушен и материалния закон – чл. 67 ал. 2 от ЗМДТ определящ начина за определяне на таксата – на принципа на разходооправданост и при невъзможност по друг ред, свързан с обективни критерии сочещи на реалната стойност на услугата.

Решението е частично изменено и е влязло в сила!

Виж решението на първа инстанция тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:12
 
ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ – Съдебни дела PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 07 Октомври 2012 18:51

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ1.На 24.09.2012 г. се проведе първото заседание на адм. д. № 8358 от 2012 г. във връзка с жалбата на Община Бургас срещу решението на Административен съд – гр. Бургас, с което бяха отменени чл. 13 ал. 2 и чл. 13 ал. 3 т. 2 от НАРЕДБАТА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, т.е така нар. такса „Смет”.

Първоинстанционният съд прие, че: Са допуснати съществени процесуални нарушения при приемането на самата Наредба. Наред с това Общ. Съвет необосновано е определил размера на таксата като процент от данъчната оценка на имотите.

Представител на жалбоподателя – Община Бургас – не се яви на заседанието.
Поради насроченото за същото време Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС за избор на член – съдия на Конституционния съд от квотата на Върховните съдилища, делото бе отложено за 19.11.2012 г.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:13
 
СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ОБЩИНСКА НАРЕДБА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 07 Октомври 2012 18:44

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 05.10.2012 се проведе заседание по административно дело номер 8735/2011 по описа на АССГ във връзка с обжалването от страна на Гражданска Инициатива „Справедливост” срещу чл. 10, чл. 11, чл. 18 ал. 5 чл. 22 т. 3 чл. 23 ал. 4 чл. 26 ал. 1 и ал. 4 чл. 29 ал. 1 и ал. 2 и чл. 64 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени за услуги, предоставяни от Столична община, Приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г. от Столичния общински съвет (последно изменение и допълнение с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011г.)

Прокуратурата подкрепи основателността на жалбата на ГИ „Справедливост”.
На днешното заседания съдията обяви делото за решаване.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:14
 
СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАС PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 27 Май 2012 19:29

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административен съд - Бургас:

"По изложените мотиви съдът намира, че при приемане на оспорените разпоредби на Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е налице противоречие с нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъдат отменени като незаконосъобразни."

Състав на Административен съд – Бургас уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и на други лица (дело № 1521/2011 г.) срещу начина на определяне на такса смет в Община Бургас на базата на данъчните оценки на имотите. Съдът прие доводите на СПРАВЕДЛИВОСТ, че основният критерий за размера на таксата е количеството на битовите отпадъци, и че определянето на таксата според данъчната оценка противоречи на закона.

Общински съвет – Бургас има право да обжалва решението в 14-дневен срок.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 27 Май 2012 20:53
 
Отложиха делото за незаконните такси на община Ямбол PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 08 Март 2012 21:25

Адвокат Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДелото, което заведе Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконните такси на община Ямбол беше отложено на днешното заседание (08.03.2012) за 16.04.2012. На това съдебно заседание СПРАВЕДЛИВОСТ беше представлявана от адв. Диньо Бозаджиев. "Заседанието не беше уважено от представителите на Община Ямбол. Това е доста странно, понеже делото засяга половината от приходите на общината. Не мога да си обясня защо местната власт не изпрати свои юристи", заяви адв. Бозаджиев. Другата и може би по-странната причина за отлагане на делото е, че Ямболският Административен Съд не е успял да призове редовно към делото и Ямболската прокуратура, чиято сграда се намира на 20 метра от Съда.

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва местните такси както в Ямбол, така и в Благоевград, Русе, Варна, Бургас, София, Велико Търново и други градове от страната. Навсякъде в страната тези такси споделят един и същи недостатък - те просто са незаконни. Повече за нашата кампания срещу незаконните такси и как бихте могли да се включите в нашата инициатива можете да видите тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 18 Март 2012 21:33
 


Страница 3 от 15

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ