Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ДЕЙНОСТ
Иван Груйкин и Диньо Бозаджиев за скандалния грабеж на бюрокрацията ТВ Скат 12.02.2012 PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 15 Февруари 2012 20:28

Иван Груйкин и Диньо Бозаджиев за скандалния грабеж на бюрокрацията from Ivan Panchev on Vimeo.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 15 Февруари 2012 20:58
 
Заседание по жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу таксите в Русе PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 13 Февруари 2012 13:10

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 15.02 от 10:00 в 7-ма зала на Административен съд град Русе, ул. Александровска 57, ет. 2, ще се проведе заседание по жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу "Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе". Съдията при образуването на делото е Ина Райчева.

Този нормативен акт на местната администрация страда от същите пороци, от които страдат всички общини в България. Нашата оценка е, че в момента в България почти липсват законно определени такси и като правило същите се определят произволно, без да се спазва законния принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите. Този общ порок на централните и местни такси в България генерира административен произвол, неефикасна и раздута администрация, в крайна сметка нарушава правата на гражданите и има сериозен негативен и възпиращ ефект върху бизнеса и икономическата активност на гражданите.

Физически и юридически лица, които желаят да се присъединят към жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ в гр. Русе могат да го направят, като изтеглят сътоветните формуляри, полънят ги и ги внесат в деловодството на Административен съд гр. Русе.

формуляр за физически лица

формуляр за юридически лица

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Понеделник, 13 Февруари 2012 13:32
 
ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ ТАКСА СМЕТ ЯМБОЛ PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 18 Януари 2012 15:31

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховният административен съд(ВАС) отмени решението на Административен съд - Ямбол за прекратяване разглеждането на жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу незаконната такса битови отпадъци на общината. Делото се връща отново в Ямбол и ще се гледа по същество.

На 15 ноември 2011 ямболските съдии постановиха, че жалбата на СПРАВЕДЛИВОСТ е неоснователна понеже липсва правен интерес. Т.е. според магистратите само физически и юридически лица, които плащат налога на общината имат право да го оспорват. ВАС опровергава това тълкувание като заявява: "... ако и сдружението да е със седалище в гр. София, то няма характер на регионална структура, а развива дейност в национален мащаб. Правният му интерес от съдебното оспорване на наредбата като подзаконов нормативен акт, издаден от Ямболския общински съвет, произтича от предмета на дейност и целите, за което е създадено." Правният интерес на СПРАВЕДЛИВОСТ произтича от предмета на дейност на сдружението, една гражданска инициатива, която цели утвърждаване принципите на правовата държава на всички нива и върховенството на закона в българското общество, както и гражданския контрол върху дейността на администрацията. Като средство за постигане на тези цели СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва нормативни, общи и индивидуални административни актове, актовете на областните управители, на кметовете на общини и на кметските наместници, на общинските съвети и на други органи на местното самоуправление и местната администрация.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 18 Януари 2012 16:02
 
Отговор по проблема с Такса Смет на Омбудсмана на РБ до Л. Георгиев - председател на СПРАВЕДЛИВОСТ за Благоевград PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Събота, 14 Януари 2012 17:12

Страница 1 от Отговора по проблема с Такса Битови отпадъци на Омбудсмана на Република България до Любен Георгиев председател на СПРАВЕДЛИВОСТ в Благоевград

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 14 Януари 2012 17:29
 
ОБРАТ В ДЕЛОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТ СРЕЩУ 4-ПРОЦЕНТОВАТА ТАКСА ПО ДЕЛА С МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 10 Януари 2012 11:15

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТС решение от девети януари т.г. по дело № 14062/2011 г. петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) е уважил жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу предишно решение на съда по повод оспорването на четирипроцентовата съдебна такса по дела с материален интерес.

Съдът връща делото за ново разглеждане с указания относно преценката на законността на процедурата по приемането на оспорената от СПРАВЕДЛИВОСТ тарифа.

Припомняме, че отмененото решение на ВАС и още няколко негови решения по жалби на организацията станаха причина за едно остро отворено писмо на СПРАВЕДЛИВОСТ до председателя на съда. В него се протестира срещу превръщането на ВАС в послушен придатък на изпълнителната власт след поредицата съдебни решения, представляващи компромис със закона и съдийската клетва. (Виж писмото тук.)

Гражданска инициатива „Справедливост счита приетата от Министерския съвет на 5 януари Наредба за начина на определяне на таксите като признане за неадекватния и незаконен подход при определянето на различните видове такси до настоящия момент. Принципът за разходоориентираност и икономическа обоснованост на таксите е задължителен за прилагане по силата на действащите разпоредби на чл.2, ал.2 от Закона за държавните такси (от 2002 г.) и чл.7 от Закона за местните данъци и такси (от 2003 г.).

СПРАВЕДЛИВОСТ ще продължи своята национална кампания за оспорване на незаконните държавни и местни такси, независимо от гузните опити на изпълнителната власт за търсене на алиби и избягване на отговорността за досегашното произволно и незаконно определяне на таксите, сериозно увреждащи интересите на гражданите и бизнеса.

Линк към пълния текст от решението на петчления състав на ВАС тук.

Линк към отвореното писмо на СПРАВЕДЛИВОСТ до председателя на ВАС по отношение скандалните решения на съда по жалбите на СПРАВЕДЛИВОСТ тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 14 Януари 2012 16:28
 


Страница 5 от 15

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ