Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ДЕЙНОСТ
СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса Смет във Варна!!! PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 23 Декември 2011 16:28

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТГражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса смет в гр. Варна.

В свое решение от 23.12.2012, магистратите отсъждат, че решението (по предложение на кмета) на Общински съвет (ОбС) Варна за определяне размера на Такса смет от 15-16.12.2010 е незаконосъобразно. "Изготвеното от кмета на общината предложение, придружено от мотиви , не покрива изискванията на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове(ЗНА)", казват съдиите. "Няма изложени никакви мотиви относно промяната в методиката за определяне на Такса битови отпадъци(ТБО) за жилищните имоти на физически и юридически лица , за въведеното изключение за предприятия , притежаващи разрешение за събиране и транспортиране на отпадъци", допълват магистратите.

Освен чл. 28, Съдът намира за нарушен и чл. 26 от ЗНА, тъй като не е изготвен доклад по предложените изменения на Наредбата за ТБО. "Неговото отсъствие означава нарушаване на разпоредбата на чл. 26 от ЗНА , съгласно която изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност", пише още в решението на Съда.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 06 Януари 2012 16:15
 
Адвокат Иван Груйкин: У нас има съюз между безотговорни политици и профанизирани избиратели PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 23 Декември 2011 14:32

Адв. Иван Груйкин, съпредседател Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Иванка Ватева, в-к Посредник, Плевен

- Адвокат Груйкин, наскоро обявихте, че 100 държавни такси са незаконни, но българският съд явно не мисли така.
- Смисълът на изказването беше, че съществуват около 100 режима на държавни такси, и че почти всички те са незаконни. Това е така, защото винаги досега изпълнителната власт в България е определяла различните такси напълно произволно, в зависимост от това колко пари им трябват по тяхна преценка, а не в зависимост от материално-техническите и административни разходи за съответната услуга, както изисква Законът за държавните такси. Т.е. когато се изработва проект за една тарифа, съдържаща различни такси, предварително администрацията трябва да е направила прецизни и точни изчисления колко точно струва всяка от услугите, за които се определят тези такси, и това предварително ценообразуване задължително трябва да е част от мотивите на всеки проект за тарифа. Например тези изчисления трябва да включват разходите за хартия, мастило, канцеларски и други консумативи. Това не се прави и затова таксите са незаконни не е спазен законовият принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 23 Декември 2011 17:35
 
СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва такса смет в Благоевград PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 23 Ноември 2011 20:47

Пресконференция на СПРАВЕДЛИВОСТ - Благоевград, Снимка: E79 News, е-79.comРозалина Стоилова, Е79 News

Иван Груйкин призова гражданите да бойкотират Такса смет в Благоевград

Определеният промил за такса смет на територията на община Благоевград ще бъде оспорен в съда от Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. Това обяви на пресконференция в Благоевград лидерът на организацията Иван Груйкин, според когото в България има над 100 незаконно определени местни такси.

От Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ ще атакуват местната наредба за определяне на такса смет. Според тях тя е съпътствана с безброй пороци при приемането й. Лидерът на организацията Иван Груйкин твърди, че таксата трябва да се определя от количеството битови отпадъци, но в никакъв случай не и на база данъчна оценка. Най-ефикасната стъпка, която могат да предприемат гражданите, за да изразят гражданската си позиция, е да не плащат таксата, което да помогне на местния парламент да поправи нещата, призова Груйкин. Таксите са незаконни, защото са определени произволно.

Законът за държавните такси нарушава задължителни икономически и социални принципи, които са налице във всяка правова държава, твърдят от организацията. Липсва разходна оправданост и икономическа целесъобразност. Таксата, която е цена на услуга, трябва да съответства точно на материалните разходи за дадената услуга. Всяка една такса трябва да почива на едно предварително ценообразуване и да е направена сметка какви разходи включва едно административно действие. Такова никога не е правено. Администрацията не се чувства длъжна да се отчете, посочи адвокат Груйкин. Сред таксите, които са неоправдани, Груйкин посочи тази за откриване на аптека - от 4000 лв. Тази такса също предстои да бъде атакувана, а гражданската битка с незаконните такси да продължи.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 23 Ноември 2011 21:04
 
Общо събрание на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 21 Ноември 2011 07:44

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТНа 18 и 19 ноември 2011 година във Велико Търново се проведе Общо събрание на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ. На събранието бе представен и приет доклад за дейността на организацията през последната година, както и финансов отчет.

Събранието прие промяна в целите на организацията, както и програма за дейността през 2012 и 2013 години.

Избрано бе ново ръководство на ГИС в състав: Иван Груйкин и Стойчо Кацаров – Председатели на организацията и Георги Христов, Николай Болтаджиев и Стоил Стоилов – членове на Управителния съвет.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Понеделник, 21 Ноември 2011 12:05
 
Общо събрание на СПРАВЕДЛИВОСТ PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 11 Ноември 2011 23:16

На 18 и 19 ноември 2011 г. в гр.Велико Търново ще се проведе общо събрание на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 11 Ноември 2011 23:18
 


Страница 6 от 15

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ