Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ДЕЙНОСТ
Равносметка 2012 PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Четвъртък, 03 Януари 2013 18:21

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТУважаеми съмишленици,

Считаме за своя отговорност, в навечерието на Новата година, да ви информираме за извършеното от Гражданска инициатива „Справедливост“ през отиващата 2012-та. С идеята да сме по-близо до вас в комуникацията си сме подготвили кратък обзор на стореното през това време. Това е нашият начин да ви държим в течение за дейностите си и да сме сигурни в добрата комуникация и чуваемост помежду ни.

На годишната си среща през месец ноември нашата организация избра нов Управителен съвет. Събранието реши адв. Иван Груйкин да остане на поста председател, а управителният съват беше попълнен от Иван Панчев от гр. Ямбол, адв. Диньо Бозаджиев, Росен Йеротеев, Петър Чарийски от гр. Самоков, Руси Илчев от гр. Стара Загора и Даниел Донев. Заедно с досегашния УС и всички наши членове и съмишленици оставаме едно цяло в каузата си за установяване на справедливост и върховенство на закона в България.

Успоредно с работата по годишното събрание ГИ „Справедливост” беше съорганизатор в обществения форум „Промяна на промяната”, който беше проведен в София по случай годишнината от началото на прехода от тоталитарен социализъм към пазарна икономика и демократично общество. Участие в проявата взеха п-р Христо Куличев и Даниел Донев.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 18:58
 
Празнично приветствие PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 24 Декември 2012 16:56

Christmas spirit

Скъпи приятели и съмишленици!

Управителният съвет на Гражданска Инициатива „Справедливост” ви поздравява с настъпващите Рождествени и Новогодишни празници!

Пожелаваме много радост в семействата ви, а през Новата Година нова дързост и мъдрост в общите ни усилия да отстояваме позициите на законност в държавата ни. Пожелаваме си нови предизвикателства, нови хоризонти и нова енергия за изграждане на разумна и градивно критична маса, наречена гражданско общество, която да бъде мощен двигател на обществените процеси и коректив на властта. Искаме да предадем на всички ви нашата увереност, че по презумция сме на печелившата страна в борбата, която водим! Силно се надяваме на вашата подкрепа в тази борба! Защото заедно сме по-силни!

Весели празници!

Иван Груйкин
Диньо Бозаджиев
Росен Йеротеев
Иван Панчев
Руси Илчев
Петър Чарийски
Даниел Донев

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Вторник, 25 Декември 2012 19:36
 
ИСКАНЕ ДО ВСС ОТНОСНО СЪМНИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ПРИ РЕЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 12 Декември 2012 18:18

По-долу е Искане-сигнал изпратено от адв. Иван Груйкин до Висшкия съдебен съвет във връзка съмнителните практики при разпределението на дела в съдебната система. Това е същият сигнал, чрез който г-н Груйкин се надява да се хвърли светлина върху уникалния факт, че представляваната от сина на прокурор Гугушева голяма строителна фирма на последната инстанция печели сто процента от делата срещу искащите парите си клиенти. Вижте материалът на адв. Груйкин от 3.12.2012, свързан със скандалните факти тук.

Иван Груйкин, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТДо
Главния инспектор
на Инспектората при ВСС
г-жа Ана Караиванова
гр. София ул. „Георг Вашингтон“ 17

Копие:
Председателстващ
Висшия съдебен съвет
Г-жа Диана Ковачева –
Министър на правосъдието
гр. София ул. „Славянска“ 1

Копие:
Ръководителя на Апелативна специализирана прокуратура - София


И С К А Н Е

От ИВАН ТОДОРОВ ГРУЙКИН - в качеството му на Съпредседател на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска Инициатива „Справедливост”, гр.София, ул.“Алабин“ № 40, ет.2 – чрез пълномощника си Росен Йеротеев

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР,

Обръщам се към Вас като представител на Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза – „ГИ Справедливост”, съществена част от чиято практическа дейност е свързана с функционирането на структурите на Съдебната власт в България в рамките на Конституцията и международноправните актове, по които България е страна.
Съгласно чл. 47 от глава „Правосъдие” на Хартата на основните права на Европейския съюз, регламентиращ правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес, основна гаранция за това е правото на всеки гражданин на ЕС „делото му да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд...”.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Сряда, 12 Декември 2012 21:35
 
ОКОНЧАТЕЛНО : ТАКСА СМЕТ-ЯМБОЛ Е НЕЗАКОННА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Понеделник, 29 Октомври 2012 19:22

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТВърховният административен съд остави в сила решение на Административен съд - Ямбол, с което беше отменена Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол, приета с Решение на Общински съвет .

Делото беше образувано по жалба на СПРАВЕДЛИВОСТ, с която се искаше отмяна на нормативния акт. Тя беше депозирана от председателя на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ адв. Иван Груйкин в началото на тази година. На заседанията в Административен съд Ямбол и Върховен административен съд - София се явяваше адв. Диньо Бозаджиев, който към момента се е ангажирал с делата на СПРАВЕДЛИВОСТ срещу различни нормативни актове на държавна и местна власт. Община Ямбол не изпрати свои представители в нито едно от заседанията.

В мотивите на решението на Административен съд - Ямбол беше посочено че, макар и издадена от компетентен орган и при спазване на необходимата форма, оспорената наредба е приета при допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила. Заради това, Административен съд - Ямбол реши да отмени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:11
 
ТАКСА СМЕТ-ВАРНА Е НЕЗАКОННА PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 23 Октомври 2012 18:12

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административно дело 777/2011 г. по описа на Административен съд (АС) – гр. Варна, частично изменено с решение на Върховен административен съд по к.а.д.№ 2399/2012 г.

С решението си АС – гр. Варна уважава жалбата срещу чл. 18 и 18а от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна.

Прието e, че е допуснато нарушение както на процесуалните норми при приемането на обжалвания акт, така и e нарушен и материалния закон – чл. 67 ал. 2 от ЗМДТ определящ начина за определяне на таксата – на принципа на разходооправданост и при невъзможност по друг ред, свързан с обективни критерии сочещи на реалната стойност на услугата.

Решението е частично изменено и е влязло в сила!

Виж решението на първа инстанция тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:12
 


Страница 2 от 14

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ