Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

СПРАВЕДЛИВОСТ СЪБОРИ ТАКСА СМЕТ В СОФИЯ (МОТИВИТЕ НА СЪДА) PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 02 Август 2011 11:54

Незаконосъобразните актове на държавна и общинска власт наистина получават и своето възмездие.

Такова беше и решението на Столичния общински съвет за размера на такса битови отпадъци от 26.11.2006г., което беше оспорено от Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и което, както вчера научихте, беше определено за незаконосъобразно и отменено от Административен Съд София-Град.

СПРАВЕДЛИВОСТ води дела срещу такса битови отпадъци и в още няколко града на страната. За наше най-голямо съжаление този данък навсякъде в България е незаконосъобразен, което явно демонстрира съзнателния избор на властите в страната да съществуват извън правилата, които иначе се опитват да наложат на българските граждани.

Това решение засяга милионите граждани на столицата и хиляди фирми. Те имат още едно основание да припознаят СПРАВЕДЛИВОСТ като обществената организация, която ги защитава от политическия и бюрократичен произвол. Извадки от решението на Съда, най-отдолу ще намерите линкове към пълното решение:

 

 

СПРАВЕДЛИВОСТ оспорва разпоредбата със следните мотиви:

„В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба от подзаконовия нормативен акт, поради противоречие с чл. 6, ал. 2 и чл.60, ал.2 от Конституцията на Р. България, както и с чл. 67, ал. 1,2 и 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изложените оплаквания касаят, начина, по който се определя размера на такса битови отпадъци и най-общо се свежда до това, че боклук правят хората, а не имотите, поради което абсолютно несправедливо е размерът на тази такса да е поставен в зависимост от данъчната оценка на този имот, а не според количеството на изхвърления боклук.”

Съдът закючава, че:

„В разпоредба на чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, основният критерий, установен за начисляване на такса „битови отпадъци” е тяхното количество. Съгласно ал. 2 от същата разпоредба, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвт. Този критерий обаче е вторичен и следва да се приложи, когато не е възможно таксата да се определи по основния такъв. В случая СОС не е възприел основният критерий за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, без да е изожил мотиви в тази насока , т.е. мотиви за невъзможността за прилагане на този признак Липсата на такива мотиви води до незаконосъобразност на приетото решение.”

Освен по методиката, Съдът се произнася и върху процедурата по обявяване на решението, която също е намерена за незаконосъобразна:

„ ... настоящият съдебен състав приема, че макар и издадена от компетентен орган и в установената форма, Решение N894 по протокол N93 от 23.11.2006г. е прието при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Нарушени са правилата за изработване на проекти на нормативни актове.”

...

„В конкретния случай не е изпълнено за обявяване на проекта за нормативен акт, ведно с неговите мотиви. Липсват данни за публикуване на доклада на вносителя и приекта на наредба за публично обсъждане, т.е. същите да са обявени в интернет на официалния сайт на СОС в раздел новини в 14-дневен срок преди приемане на решението.”

...

„Посочените до тук нарушения на административнопроизводствените правила при приемането на оспорената Наредба са съществени, тъй като нарушават императивни правила, с които се гарантира действителното спазване на принципа на откритост, съгласуваност и местно самоуправление, поради което представляват основание за отмяна на оспорената разпоредба от подзаконовия нормативен акт.”

В заключение Съдът постановява:

"ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Гражданска инициатива Справедливост”, представлявано от Иван Тодоров Груйкин (чрез адв. Юлиян Димитров), Димитър Цонков Иванов, Диньо Танев Бозаджиев и Калоян Емилов Методиев разпоредбата на чл. 127, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с решение N894 по протокол N93 от 23.11.2006г. на Столичния общински съвет."


Решението по страници:

стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр.4 стр.5 стр. 6AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Понеделник, 24 Октомври 2011 20:41
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ СПРАВЕДЛИВОСТ СЪБОРИ ТАКСА СМЕТ В СОФИЯ (МОТИВИТЕ НА СЪДА)