Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Адвокат Иван Груйкин: У нас има съюз между безотговорни политици и профанизирани избиратели PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 23 Декември 2011 14:32

Адв. Иван Груйкин, съпредседател Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Иванка Ватева, в-к Посредник, Плевен

- Адвокат Груйкин, наскоро обявихте, че 100 държавни такси са незаконни, но българският съд явно не мисли така.
- Смисълът на изказването беше, че съществуват около 100 режима на държавни такси, и че почти всички те са незаконни. Това е така, защото винаги досега изпълнителната власт в България е определяла различните такси напълно произволно, в зависимост от това колко пари им трябват по тяхна преценка, а не в зависимост от материално-техническите и административни разходи за съответната услуга, както изисква Законът за държавните такси. Т.е. когато се изработва проект за една тарифа, съдържаща различни такси, предварително администрацията трябва да е направила прецизни и точни изчисления колко точно струва всяка от услугите, за които се определят тези такси, и това предварително ценообразуване задължително трябва да е част от мотивите на всеки проект за тарифа. Например тези изчисления трябва да включват разходите за хартия, мастило, канцеларски и други консумативи. Това не се прави и затова таксите са незаконни не е спазен законовият принцип за разходооправданост и икономическа обоснованост на таксите.

- Май трябва да перифразираме мисълта на Бен Франклин за двете неизбежни неща, като към смъртта добавим таксите на мястото на данъците. Защо е възможно съществуването у нас на такси, които по същество са данъци и за разлика от някои данъци наистина са неизбежни?
- Както се вижда, в България всичко е възможно. Изминалите 22 години на т.нар. преход узакониха
една еволюция на социализма, запазвайки най-важните му черти - огромна концентрация и централизация на политическа власт и контролирано правосъдие.

При това положение е напълно разбираем триумфът на държавата, на администрацията, на всесилния чиновник над отделния гражданин. Съдебната система не е зависима от гражданите, а от силните на деня. По никакъв начин ние с вас нямаме думата при овластяването на един съдия или един прокурор, или за избора на един или друг висш ръководител в съдебната система. Това е в явно нарушение на член първи от Конституцията който казва, че цялата власт произтича от народа. Че това не е вярно по отношение на съдебната власт, е повече от очевидно. Истинското разделение на властите и поставянето на съдебната система под контрола на избирателите, на гражданите, е най-решителната мярка, която може да скъса зависимостите в съдебната система. Тогава при едно оспорване на която и да е незаконна такса съдията няма да си прави тънки сметки интересите на кое лоби във Висшия съдебен съвет ще настъпи, ако реши по закон и по съвест, защото неговото овластяване вече ще зависи от гражданите. Нещо повече - тогава подобни дела ще бъдат истински шанс за един съдия да покаже качества, морал и независимост, които да му осигурят съдийското място при едни преки избори за съдия. Тогава незаконни такси няма да има. А дотогава - ще плащаме когато и колкото ни поиска държавата. Както и по времето на Тодор Живков.
А че в момента много от т.нар. „такси” в действителност са скрити данъци, е повече от очевидно
Например за един имот в София, от момента на неговото проектиране до окончателното му завършване, има 4 различни имуществени данъка, прикрити като такси. Първо се плаща такса за одобрение на проект, който зависи от площта на сградата (т.е. - от цената й). После се плаща отново върху площта за издаване на разрешение за строеж. Такса „смет” се начислява върху данъчната оценка, и накрая идва и откровеният данък „сгради”. И четирите посочени плащания са функция на цента на имота, т.е. представляват имуществен налог, а не цена на услуга. И този модел се прилага навсякъде. Поради това претенциите на правителството, че България е някакъв данъчен рай с най-ниската ставка на корпоративен данък в Европа, са напълно необосновани. Реалното данъчно бреме над гражданите и бизнеса в България е огромно което, заедно с отсъстващото правосъдие, е основната причина инвеститорите масово да напускат страната, а нови изобщо да не идват.

- Контролира ли държавата съществуването и размера на таксите?
- Държавата непрекъснато създава нови и нови такси, по-голямата част абсурдни като основание и като размер. Твърдя, че над 90% от държавните такси изобщо не трябва да съществуват. Те единствено създават зависимости и пречки пред гражданите и бизнеса да работят и да бъдат активни в обществен и в икономически план. Целта е повече власт върху гражданите и бизнеса, повече контрол над тях, защото условията на зависимост осигуряват продължаването на мафиотския модел, по който съществува и се управлява държавата в момента.

- Освен през съда търси ли Гражданска инициатива “Солидарност” промяна чрез законови промени в Народното събрание?
- Никоя от политическите сили в настоящия парламент няма интерес от промяна на статуквото. Затова от тях не очакваме да подкрепят закони, насочени към изграждане на независима съдебна власт, която да е ефикасен коректив на изпълнителната и законодателната. А и таксите, за които говорим, се създават с акт на Министерския съвет или на отделни министри - държавните такси, или на общинските съвети - местните такси. Разбира се, формалното основание за създаването на различните такси е в закон.

- Докъде стигна битката ви за справедлива такса смет?
- Атакували сме таксата за битови отпадъци в 10-ина от най-големите български градове и на повечето места съдебните процедури продължават. За София първоначално начинът за определяне на таксата като процент от данъчната оценка на имота бе отменен, но впоследствие Върховният административен съд отмени решението на Софийския административен съд. Решението на ВАС е скандално в истинския смисъл на думата. Впрочем, съдебният състав по това дело се раздели, но двама от тримата съдии приеха, че таксата е законна. По този повод отправихме открито писмо до председателя на ВАС, показвайки нашата решимост да даваме максимална публичност (включително и персонално посочване на съдиите, прекрачили границата на закона и приличието, техни минали решения, зависимости и интереси, повлияли на едно или друго решение). На базата на това и няколко други скандални решения през последните две години защитихме тезата си, че ВАС в момента се е превърнал в послушен придатък на изпълнителната власт, чиито решения по ключови казуси лесно могат да се предвидят предварително. Убедени сме, че
когато отделни съдии безсрамно прекрачват границата на легитимността, потърпевшите граждани нямат право да останат в рамките на обичайното благоприличие и смирено да очакват правосъдие някой друг път. Да, тези съдии във ВАС нарушиха съдийската си клетва и извършиха действие, от които загубиха всички - включително те самите и българския съд като цяло.

- А тази за таксата при издаване на лични документи? Обмисляте ли атакуване и на банковите такси, които в повечето случаи са нереално високи?
- По делото срещу таксите за издаване на лични документи очакваме окончателното съдебно решение. Както и по делото срещу четирипроцентовата такса за съдебни дела, която много често е пречка за гражданите изобщо да се обърнат към съда и да търсят правосъдие и справедливост. Да, знаем огромния проблем с банковите такси, но до този момент ресурсът ни не позволява да оспорим и този скандален механизъм, при който частни дружества (каквито са банките) в престъпна колаборация с държавата ни ограбват „законно”. Често банковата такса е по-голяма от същинската такса, която се плаща, без на гражданите да се осигури възможност да платят в брой, което е абсурдно! В този случай считам, че ако в България имаше прокуратура, отдавна тази практика да е забравена и доста хора - осъдени

- Какво мислите за глобите за фирми, например 500-те лева за неподаване на декларация за корпоративен данък от фирма без дейност?
- Проблемът, за който говорим, пред очите ни добива характера на бедствие - различни, създадени със закон администрации, са се превърнали в откровени рекетьорски групи които обикалят фирми, офиси, складове, тържища и пишат актове и налагат безумни глоби. Скоро няма да има от кого да ги събират, но сегашните управници на държавата ни очевидно са на принципа „след нас и потоп”. Бизнесът в България надживя борческите бригади преди години, които го рекетираха, но рекетът на държавата е на път да го съсипе окончателно.

- Въпреки съществуването на, по вашата формулировка, съюз между безотговорни политици и профанизирани избиратели, оптимист ли сте за гражданското общество и за България изобщо?
- Много труден въпрос. Убеден съм, че въпреки всичко, това, от което се нуждаем най-много, са примери на различно отношение към проблемите ни като общност, на безкористно гражданско усилие и действие, на честност и почтеност. В „Справедливост” съзнаваме, че истинска свобода и просперитет в България може да се постигне с радикална промяна на отношенията в ключови сфери като правосъдие, пенсионно осигуряване, местно самоуправление, здравеопазване.
Държавата трябва да се занимава само с това, което е основната й функция и с което тя изобщо не се справя през последните 22 години гарантирането на ред и сигурност, а не участие и доминиране във всички обществени сфери, включително икономиката, както е сега. Това разбиране за необходимостта от различен начин на организация и функциониране на държавата е в основата на нашата политическа философия, с която печелим привърженици из цялата страна. Надеждата ни е свързана с това, колкото се може повече хора да разберат, че 22 години се движим по грешна писта и да пожелаят да бъдат свободни и независими от диктата на примитивни хора, узурпирали лостовете на държавната власт и използвайки я единствено в свой собствен интерес.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 23 Декември 2011 17:35
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ Адвокат Иван Груйкин: У нас има съюз между безотговорни политици и профанизирани избиратели