Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса Смет във Варна!!! PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Петък, 23 Декември 2011 16:28

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТГражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса смет в гр. Варна.

В свое решение от 23.12.2012, магистратите отсъждат, че решението (по предложение на кмета) на Общински съвет (ОбС) Варна за определяне размера на Такса смет от 15-16.12.2010 е незаконосъобразно. "Изготвеното от кмета на общината предложение, придружено от мотиви , не покрива изискванията на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове(ЗНА)", казват съдиите. "Няма изложени никакви мотиви относно промяната в методиката за определяне на Такса битови отпадъци(ТБО) за жилищните имоти на физически и юридически лица , за въведеното изключение за предприятия , притежаващи разрешение за събиране и транспортиране на отпадъци", допълват магистратите.

Освен чл. 28, Съдът намира за нарушен и чл. 26 от ЗНА, тъй като не е изготвен доклад по предложените изменения на Наредбата за ТБО. "Неговото отсъствие означава нарушаване на разпоредбата на чл. 26 от ЗНА , съгласно която изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност", пише още в решението на Съда.

Чл. 26 от ЗНА е нарушен и в още един пункт (ал. 2) от Община Варна, смята Съдът. "... не е бил разгласен текста на предложението на кмета на общината за изменение на чл.18, текста на допълнението с чл. 18а от Наредбата, нито са публикувани мотиви за тези промени в общинската наредба, Общинският съвет не е извършил законово регламентираните действия по оповестяване на проекта.", приемат магистратите.

В четвъртият мотив, с който се постановява незаконосъобразността на Такса битови отпадъци във Варна, Административня съд констатира: "материална незаконосъобразност на решението на ОБС-Варна от 15-16.12.2010 г. Според чл. 67, ал. 1 от Закона за местнте данъци и такси (ЗМДТ) размерът на ТБО се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет ... Въпреки дадените от съда указания по чл.171, ал.4 от АПК в съд. заседание от 08.09.2011 г. ответникът не ангажира доказателства , обосноваващи приложение на реда за изчисляване на такса битови отпадъци по чл.67, ал.2 от ЗМДТ, с което съществено е нарушил материалния закон."

Четвъртият от мотивите в решението на съда посочва общият порок на Наредбата за Такса битови отпадъци, за всички общини в България. Нещо повече, според СПРАВЕДЛИВОСТ, в този пункт като незаконни попадат почти всички общински и държавн такси. Това повсеместно беззаконие, мотивира ГИ СПРАВЕДЛВОСТ да заведе няколко дела срещу таксите на няколко общини в страната. Ние водим дела и за таксите за лични документи, събирани от МВР и 4-процентната такса за съдебни дела с материален интерес.

Пълното решение на Административен съд Варна можете да прочетете тук.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Петък, 06 Януари 2012 16:15
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ СПРАВЕДЛИВОСТ спечели делото за Такса Смет във Варна!!!