Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАС PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 27 Май 2012 19:29

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Административен съд - Бургас:

"По изложените мотиви съдът намира, че при приемане на оспорените разпоредби на Наредбата е допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила и е налице противоречие с нормативен акт от по-висока степен, поради което следва да бъдат отменени като незаконосъобразни."

Състав на Административен съд – Бургас уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ и на други лица (дело № 1521/2011 г.) срещу начина на определяне на такса смет в Община Бургас на базата на данъчните оценки на имотите. Съдът прие доводите на СПРАВЕДЛИВОСТ, че основният критерий за размера на таксата е количеството на битовите отпадъци, и че определянето на таксата според данъчната оценка противоречи на закона.

Общински съвет – Бургас има право да обжалва решението в 14-дневен срок.

До момента по жалби на Справедливост са отменени разпоредбите за такса смет във Варна, Бургас и Ямбол. В София продължава оспорването на цялата наредба на Столична община за местните такси.

Решението на Административен съд-Бургас е ценно, защото Съдът се произнася по същността на казуса за Такса битови отпадъци.

Практиката на Община Бургас при определяне размера на такса битови отпадъци не се различава от тази на всички останали общини в страната, което в случая означава, че Общински съвет Бургас приема изчислението на размера на такса смет да става на база данъчната оценка на имота. Именно това е основният недостатък, който Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ атакува в своите жалби срещу такса битови отпадъци в Бургас и другите градове на България. Защото данъчната оценка на един имот няма разумна връзка с размера на битовите отпадъци, които се генерират от неговите ползватели. За да придадат законов нюанс на тази противозаконна и нелогична практика, общините в България се опират на следните две алинеи от чл. 67 на Закона за Местните Данъци и Такси (ЗМДТ):

"Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) (Предишно изр. 2 на ал. 1, т. 2 - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет."

Докато алинея 1 от чл. 67 на ЗМДТ категорично задължава местните власти да определят размера на такса битови отпадъци според количеството на изхвърления боклук, то в алинея 2 законотворецът е дал възможност да се приложи друга методика, ако не може да се "уствнови количеството на битовите отпадъци". Тъкмо това изключение, регламентирано в Закона, у нас е станало правило. За да бъде приложено обаче изключението на алинея 2, е нужна аргументация, която у нас местните власти по правило никога не са си правили труда да сътворят. Което пък означава, че Такса битови отпадъци в цялата страна се определя незаконосъобразно от местните власти.

Ето какво се произнася Административен съд-Бургас конкретно по отношение аргументацията на Такса битови отпадъци в града:

"От всички събрани по делото писмени доказателства не може да се обоснове извод, поради какви причини ОбС-Бургас е приел с оспорените текстове на наредбата, че размерът на таксата ще се определя по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, при това върху втория от визираните в нормата способи - върху основа определена от Общинския съвет. Не са ангажирани доказателства, че при изготвянето и приемането на проекта на Наредбата е правено проучване за възможността за определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци. В нито един от наличните в административната преписка документи по приемането на проектите за измениение и допълнение на Наредбата не са изложени мотиви - обосновани на установени факти и аргументирани доводи и съображения, относно невъзможността на общинския съвет да определи количеството на битовите отпадъци, генерирани от отделно домакинство или ползвател на услугата. Такива липстват и при обсъждане на проектите и приемането на решенията на заседанията на общинския съвет. Същите са необходими предвид необходимостта от обосноваване от страна на общинския съвет на фактите и обстоятелствата, наложили избора на един от регламентираните в чл. 67, ал. 2 способи, при това приложими само когато е невъзможно да се определи количеството на отпадъците, вместо основният способ за определяне таксата за битови отпадъци по чл. 67. ал. 1 от ЗМДТ."

Вижте цялото решение:

стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр. 4 стр. 5 стр. 6 стр. 7 стр. 8 стр. 9 стр. 10 стр. 11

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 27 Май 2012 20:53
 

Comments 

 
+1 #5 RE: СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАСМарина 2012-05-30 06:57
Между другото,магазинчето имаше кандидат-наемател,но общината,в лицето на арх.Начева, просто съсипа човека с изисквания и такси и той не издържа.Хиляди левове и месеци преписки:това ви чака,ако ви предстои близка среща с арх.Начева.Ето така гл.архитект "насърчава" малкия бизнес,а се храни от данъците ни.
Друга подигравка е,че дори и само ЕДИН ден в годината магазинът/офис/заведение и т.н. да е работил,дължиш ТБО за цялата година.Че откъде-накъде?Да делят 800 лв. на 365 и да ми вземат такса за един ден.
След като няма бизнессреда да работим и печелим,поне да не ни вадят душата заедно със зъбите.
А без съд тези неща няма да станат.И ако не бъдат осъдени,тихо-мълком ще продължат да ни вдигат данъци и такси.С които да вдигат собствените си заплати.
 
 
+1 #4 protestGergana Ton4eva 2012-05-29 09:22
uzasno e v tazi durzava! vlastta se podigrava na zakonite i elementarnata logika. trqbva da gi izmetem tezi bokluci!
 
 
+1 #3 Малкия бизнесВаньо 2012-05-29 07:22
:-x Определено малкият и дребен бизнес са тези които страдат от подобни дебилни налози. Овластените обаче изведнъж от сулювци стават много важни особи и не им пука за дребния и средния бизнес. За тях е важно началника да ги обича и местните олигарси да не ги подритват.
 
 
+1 #2 RE: СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАСМарина 2012-05-29 06:54
Извинявам се-магазинчето ми е 50 квадрата,не 80.
Има разлика :oops:
 
 
+1 #1 RE: СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАСМарина 2012-05-29 06:53
Как е възможно за 80 кв.магазинче,празно,неработещо,ТБ О да е 800 лв.А ако "обещая"писмено,че през следващата година няма да го ползвам,ще ми "намалят" ТБОто на 500 лв.
Добре де,кой може да гарантира за утрешния ден,камо ли за догодина.И каква е тази държава,дето ще ме "награждава",че магазина няма да работи,да плаща заплати и данък печалби?
И защо трябва да плащам и 500 лв. ТБО за празно помещение.
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ СЪДЪТ ОТМЕНИ ТАКСА СМЕТ И В БУРГАС