Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ – Съдебни дела PDF Print E-mail
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 07 Октомври 2012 18:51

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ1.На 24.09.2012 г. се проведе първото заседание на адм. д. № 8358 от 2012 г. във връзка с жалбата на Община Бургас срещу решението на Административен съд – гр. Бургас, с което бяха отменени чл. 13 ал. 2 и чл. 13 ал. 3 т. 2 от НАРЕДБАТА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, т.е така нар. такса „Смет”.

Първоинстанционният съд прие, че: Са допуснати съществени процесуални нарушения при приемането на самата Наредба. Наред с това Общ. Съвет необосновано е определил размера на таксата като процент от данъчната оценка на имотите.

Представител на жалбоподателя – Община Бургас – не се яви на заседанието.
Поради насроченото за същото време Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС за избор на член – съдия на Конституционния съд от квотата на Върховните съдилища, делото бе отложено за 19.11.2012 г.

2. На 27.09.2012 г. се проведе съдебното заседание по а.д. №8688/2012 г. на 5-членния състав на Върховния административен съд – ІІ Колегия, председателстван от Зам. Председателя на ВАС – Съдия Венета Марковска, по жалбата на Министерския съвет срещу решението на първоинстанционния – 3-членен състав на ВАС, с което бе отменен чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданско – процесуалния кодекс, касаещ размера на съдебните такси, а именно – така нар. 4% такса върху материалния интерес /цената на иска/ : „По искови молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права...”
Делото бе образувано по жалба на ГИ „Справедливост” срещу приетата през 2008 г. от Правителството на Тройната коалиция с основни аргументи :

Обжалваният акт противоречи на принципа за достъп до правосъдие съгласно чл. 56 от Конституцията.
Противоречи на чл. 6 ал. 2 от Конституцията, който забранява ограничаване на правата на гражданите с на практика въведения имуществен ценз за достъп до правосъдие.

Нарушава чл. 60 от Конституцията, който определя размера на дължимите от гражданите данъци и такси, установени със закон – да са съобразени с техните доходи и имущество Нарушава и чл. 6 пар. 1 , чл. 13 и чл. 14 от Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи – гарантиращи право на справедлив съдебен процес, право на ефикасни средства за защита и забрана за дискриминация на гражданите на Европейския съюз.

При първото разглеждане на делото – 3-членния състав на ВАС с прие, че размера на таксата – 4% от стойността на иска – „не представлява трудност за търсещите съдебна защита граждани и юридически лица”, поради което отхвърли жалбата, а исканията за проверка на допуснатите процесуални нарушения при приемането на акта – въобще не бяха разгледани.

При последвалото обжалване Петчленния състав на ВАС отмени решението и даде указания да се извърши от съда цялостна проверка на законосъобразността на акта , в т.ч. и относно наличието на посочените от ГИ „Справедливост” процесуални нарушения допуснати при приемането му.

При повторното разглеждане на делото ВАС прие, че от МС са допуснати съществени процесуални нарушения и отмени чл. 1 от Тарифата на това основание. Поради констатацията за допуснати процесуални нарушения - той не се занима с аргументите по същество за принципно незаконния размер на таксата.

На проведеното заседание на 27.09.2012 г. пред 5-членния състав представителят на настоящият Министерския съвет – на ГЕРБ потвърди позицията си, че Правителството на тройната коалиция е спазило перфектно закона и следва обжалваното решение да се отмени и остане в сила чл. 1 от Тарифата Представителят на Прокуратурата поиска жалбата на МС да се остави без уважение и се потвърди решението на 3-членния състав на ВАС за отмяна на чл. 1 от Тарифа № 1.

Очаква се решение, което следва да бъде обявено в 1-месечен срок.

При потвърждаване на решението – гражданите и юридическите лица няма да дължат никаква такса при завеждането на граждански дела.

Като коментар към позицията изразена от Правителството на ГЕРБ по това дело напомняме, че преди няколко месеца – при наличието на решението на 3-членния състав на ВАС за абсолютната незаконосъобразност на тази такса – бившия Висш съдебен съвет обсъждаше идея Министерството на правосъдието да предложи на МС изменение на този текст от Тарифа №1 таксата от 4% да се повиши на... на 6%, с оглед ... „нуждите на Съдебната система от средства, които не се предоставят от бюджета и тя не може нормално да функционира”. Т.е. правосъдието по същество се превръща в услуга, която трябва да се плаща, а не като задължение на държавата и право на гражданите да го искат от нея, след като вече са го заплатили авансово с данъците си.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:13
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало ДЕЙНОСТ ГИ СПРАВЕДЛИВОСТ – Съдебни дела