Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Който изостава с постигането на върховенството на закона, изостава с икономическото си развитие! PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Вторник, 19 Юли 2011 20:30

Заглавието е Цитати от лекция на проф. Лешек Балцерович

На 05.11.2010 г. професор Лешек Балцерович изнесе лекцията в конферентната зала на Гранд хотел София.

Присъстваха много представители на българският икономически елит, посланици, дипломати, журналисти, граждански организации  и други гости.

На тази лекция имахме честта да бъдат поканени 5 човека – представители на ГИС, начело с председателят й адвокат Иван Груйкин.

Анализите на професор Балцерович, които присъстващите там  членове на „Справедливост” чухме направо от извора, отново потвърдиха наличието на изключително интимна връзка между политика и икономика. На практика става въпрос за едни и същи процеси.

Намирам тази лекция за много полезна за нас, тъй като от независим източник и то в лицето на световно признат учен, за пореден път бяха потвърдени правилността на нашите идеи, тези и убеждения.

Например нашето виждане за фундаменталното значение на върховенството на закона за всички аспекти на общественият живот и най – вече за  рзвитието на икономическите отношения, беше изказано на лекцията така:

            „Който изостава с постигането на върховенството на закона, изостава с икономическото си развитие!” 

Десните убеждения на хората от нашата организация много добре кореспондираха с анализите на професор Балцерович за икономиката изобщо, както и за кризата в частност:

            „В политиката и икономиката съществуват „социалистически анклави на фискална политика!” – хора и институции генериращи социализъм (опит за социалистически решения на икономическите проблеми – Лемън брадърс).”
                                                                   ***
            „Фискалната криза се дължи на прекомерно харчене. Държавата, която харчи за огромен брой неработещо население трябва да се реформира.”
                                                                ***
            „Кризата, изобщо не се дължи на капитализма, а на липсата на достатъчно конкурентен капитализъм.”
                                                                ***
            „Причината за всяка криза винаги се оказват грешните публични интервенции – например ниски лихви, преференции, данъчни облекчения, спасяване на губещи предприятия и т. н.”

                                                                ***
            „Условия за възникването на криза създава неадекватното поведението на публичните институции, включително и когато това се дължи на политически натиск.”
                                                                 ***
            „Преди ХХ в. повечето рецесии са били краткотрайни  - година, година и половина. Дългите рецесии се появяват през ХХ в. – Великата рецесия например. Дългите рецесии са продукт на погрешни политики. Например лошият инвестиционен климат за частни инвестиции.”
                                                                 ***
            „Рецесията след финансовата криза се дължи на повишеният ръст на кредитите, (висок кредитен натиск) , ниските лихви, повишаване цените на активите на недвижимата собственост.”

            Относно борбата срещу кризата Балцерович сподели:

            „При икономическите неудачи трябва да се прави точен анализ на условията, които са довели до тях. Например не могат да се обясняват процесите, довели до криза просто с алчността. Трябва да се идентифицират условията, които са довели до това или друго определено поведение.”
                                                                 ***
            „В страните с валутен борд, поради невъзможност да се използва инструментът с девалвиране на валутата, се налагат съкращения и намаляване на заплатите.”

            Страните, в които кризата е довела до малка рецесия или които изобщо не са изпаднали в такава отговарят на следните условия:

            1. Няма привилегировани бизнесмени, които използват държавният апарат.

            2. По-малък кредитен бум и регулиране на лихвеният процент – по-малък кредитен натиск;

            3. Независима монетарна и фискална политика. Регулация на кредитната експанзия.

            4. Рестриктивни  регулации – например в Полша заемите за жилища в чужда валута са по-скъпи от тези – в национална.

           5. По-диверсифицирани икономики.

           6. Плаващ обменен курс на валутата.

           За това, което пречи на развитието на нашата икономика беше казано в общи линии това, което и ние в ГИ - „Справедливост” винаги сме споделяли, а именно”:

           1.  Липса на върховенство на закона;
           2. Преференциалното отношение на бизнесмени и политика;
           3. Липса на ясни правила;
           4. Липса на децентрализация на властта и бюджета.

Като конкретен отговор на зададен въпрос за това какви мерки би трябвало да се предприемат за нашето излизане от кризата и по-нататъшното развитие на икономиката ни, професор Балцерович каза:

          „Ако изоставите социализма, икономиката ви може и да проработи!”
                                                                  ***
          „Поради причини, свързани с политиката нямате достатъчно реформи в областта на държавната администрация, съдебната и здравноосигурителната система, които са нужни за България повече отколкото за другите държави  в региона.” 
                                                                  ***

          „Трябва да бъдат създадени:
          1. Добра система за бърз фалит на губещи корпорации;
          2. Инструменти за забавяне на прекомерен кредитен растеж;
          3. Да се ускори нивото на усвояване на европейски средства.”

И накрая това, което лекторът нарече „надоплакване от политиците” – т.е. всички, които постоянно се оплакват от това как политиците пречат на техният нормален живот и бизнес – и го определи като напълно излишно! Обществото трябва да осъществява непрекъснат граждански контрол и да принуждава властите да правят това, което е полезно за икономическото и политическо развитие. 
 
В заключение ще  кажа, че лекцията на проф. Балцерович всъщност представляваше и списък на абсолютно необходими политически и икономически действия, които не са предприети от последните три правителства и най вече от последното.

На този фон интелектуалната и съответни икономическата и политическа немощ на Бойко Борисов и хората му са очебийни и зашеметяващи! И това повдига отново и отново въпросът: „Що за хора сме за да допуснем с действие или бездействие да ни управляват дегенерати?!”

Във връзка с казаното до тук, нямаше  голямо значение, че на тази лекция не ни бяха спестени някои типично български безобразия, като например това, че изобщо не беше съобщено, че проф, Балцерович е бил преди това в Бургас, където му е връчена почетна титла Доктор Хонорис Кауза и където е бил гост както на нашата организация, така и на полският посланик и на кмета на Бургас. Но това не е важно! След събитието за нас остана чувството, че сме имали щастието да се докоснем до един велик човек и финансов гений и да затаим надежда, че един ден и ние ще имаме икономисти и политици от такава величина.


д-р Георги Христов


AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 27 Август 2011 18:38
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало