Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

СПРАВЕДЛИВОСТ СЪБОРИ СЪДЕБНАТА ТАКСА PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Неделя, 20 Май 2012 07:25

Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТСъстав на Върховния административен съд уважи жалбата на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ срещу 4-процентовата съдебна такса за дела с материален интерес (адм. дело № 670/2012 г.). Съдебният състав е приел аргументите на организацията за нарушаване на процедурата по приемането на таксата - за липсата на публичност и недаване на възможност гражданите и заинтересованите организации да дадат своите становища и предложения.

Съдът не е обсъдил другия основен довод на Справедливост – противоконституционността на пропорционалната съдебна такса поради ограничаването на достъпа до правосъдие, както и недопустимостта да се налагат такси за основни дейности на държавата, които гражданите и юридическите лица финансират чрез данъците.

Министерският съвет може да обжалва решението в 14-дневен срок пред 5-членен състав на Върховния административен съд.

Това дело е от голямо значение за българската правораздавателна система. Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ счита приетата от Министерския съвет Наредба за начина на определяне на таксите като признание за неадекватния и незаконен подход при определянето на различните видове такси до настоящия момент. Принципът за разходоориентираност и икономическа обоснованост на таксите е задължителен за прилагане по силата на действащите разпоредби на чл.2, ал.2 от Закона за държавните такси (от 2002 г.) и чл.7 от Закона за местните данъци и такси (от 2003 г.). Този принцип не е спазен от Министерски съвет!

4-процентовата такса представлява отказ на държавата от правосъдие. Таксата на 10 хил. лв. е 400 лв., на 100 хил. – 4 хил. лв. Тези такси са дължими само за една съдебна инстанция. Правосъдието е основната функция на държавата. За тази основна държавна функция ние сме платили чрез основните си финансови задължения, които имаме – нашите данъци и претендираните такси по различни административни процедури, включително съдебни дела, е абсолютно неоснователно.

Няма връзка на материалния интерес по едно дело с разноските на съдебната администрация по делото. Едно дело за 200 лв. може да струва 10 000 лв. на съдебната система, поради сложността си, но друго дело за 10 000 лв. да струва 200 лв., понеже е от елементарен казус. Съдебната такса за дела с материален интес пряко засяга измамените с имот, документ или друг начин граждани. Жертва на документна или имотна измама, чийто подпис е бил подправен трябва да оспори истинността на договора. Тогава обаче трябва предварително да плати такса. Много често тези такси са непосилни за жертвите на престъпления. Те нямат пари, не могат да заведат дело, задължението им остава. Тоест държавата по този начин окуражава нарушителите на закона и допълнително наказва техните жертви.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Неделя, 20 Май 2012 08:13
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало