Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

ОЧАКВАНИТЕ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ по дела срещу държавните и общински такси PDF Print
Written by СПРАВЕДЛИВОСТ   
Сряда, 31 Октомври 2012 21:29

Адв. Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТТЕСТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДА

Адв. Диньо Бозаджиев, Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ

Тази рубрика цели както да популяризира дейността на Гражданска инициатива СПРАВЕДЛИВОСТ (ГИС) против незаконните актове на Държавната администрация, в т.ч. и на Министерския съвет, така и на Общинските съвети и администрация, които компрометират идеята за правова държава и справедливост.

С публикуване и кратък коментар на съдебните решения, както и на имената на съдиите , които са ги произнесли целим да се даде публичност и на работата на магистратите. Това е в унисон и с позицията на ГИС , че магистратите трябва да са познати на обществеността, както и че бъдещото законодателство трябва да наложи принципа на тяхната мандатност и пряк избор. Това, което се прави и в САЩ и е доказало ефективността си като гаранция и мотивация за съдиите и прокурорите да работят и се подчиняват единствено и само на закона, а не на конюктурни кариерни интереси, на което днес сме свидетели в България.

1. На 27.09.2012 г. приключи на последна инстанция / 5-членен състав на Върховен административен съд/, където се разглежда за втори път, заведеното от ГИС дело срещу незаконността на чл.1 от Тарифата за държавни такси събирани по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. Най-важната тези такси е 4%-вата такса дължима при завеждане на граждански дела и която се плаща предварително като условие за образуването на гражданското дело.Тя е най-голямото препятствие пред обедняващите български граждани да защитят нарушените си права пред Съда. Това са делата срещу рухналите строителни пирамиди, застрахователи, банки – чрез които бе извършен през последните няколко години поредния обир на българите.

При първото разглеждане на делото – с ответник Министерският съвет - ВАС отхвърли жалбата с мотиви несъответстващи на смисъла и логиката на закона , които при обжалването 5-членния състав на ВАС го отмени.

При второто разглеждане на делото – новият 3-членен състав единодушно реши, че тази такса е незаконна. Решението бе обжалвано от Министерския съвет и делото разгледано на 27.09.2012 г. отново от петчленен състав. Представителят на Прокуратурата поиска жалбата да се остави без уважение и да се потвърди решението за незаконността на таксата.
В срок до 27.10.2012 г. следва съдът да се произнесе.

На последното заседание съставът на съда бе изменен. Новият състав произнася решението. Като председател на състава на последното заседание се включи Заместник-председателят на ВАС – Съдия Венета Марковска.

Съдия Марковска е кандидат за Конституционен съдия за попълване квотата на Парламента, която ще бъде гласувана на 31.10.2012 г.

Сериозността на това дело произтича и от факта, че ГИС претендира пред Съда, че Министерския съвет на Р България нарушава Конституцията и закона, определяйки с приетата от него Тарифа да се събират незаконно суми от гражданите, произтича и от факта, че става въпрос за суми от порядъка на над 150 милиона лева годишно!

2. Законния срок за произнасяне на решението на Административен съд – София-град по делото , по което ГИС поиска обявяване за незаконността и отмяна на Наредбата за определяне на размера на таксите и административните услуги на територията на Столична община е 10.11. 2012 г.

Съдът, който ще вземе решението е в състав:

Председател и докладчик по делото – Председателят на Административен съд – София- град - Радостин Радков.

Единият от атакуваните текстове касае така нар. „Такса-смет”.

Тази такса отделно бе предмет на предходно дело пред Административния съд, който единодушно прие, че е незаконно определена и отмени текстовете в Наредбата.

Съдебния състав произнесъл това решение бе:

Това решение бе обжалвано от Столична община и 2 месеца след преизбирането на кандидата на ГЕРБ за Кмет – бе отменено от ВАС с 2 на 1 гласа.

Доколко от факта, че тези съдебните състави по тези две дела се председателстват от Заместник-председателя на Върховния административен съд , респ. от Председателя на Административен съд – София-град е гаранция за спазване на закона или подсигуряване на защитата на позицията на Изпълнителната власт , предстои да научим.

AddThis Social Bookmark Button
Последно променен на Събота, 01 Юни 2013 11:10
 

Add comment

Security code
Refresh

Адв. Иван Груйкин в ТВ Скат - зависимата съдебна система, защо няма съд за политици

FACEBOOK

Харесай spravedlivost.net

Адв. Иван Груйкин в Нова ТВ - за незаконните такси на държава и общини

Присъедини се към страницата ни във Фейсбук

Д-р Кацаров за държавната политика в здравеопазването

Общото между социализма и нацизма

Какво е Капитализъм и кое е общото между Социализъм, Фашизъм, Комунизъм и Нацизъм

Пресконференция на Справедливост в Русе 15.02.2012

ПЕТИЦИЯ

Петиция за Лустрация агентите на Държавна Сигурност на Комунистическа България

Media RSS


You are here  : Начало НАШАТА МЕЧТА